Αγνώστου (σε μένα...) σοφού:

«Η κακία στον κόσμο δεν είναι αποτέλεσμα της κακίας των κακών αλλά της αδράνειας των καλών».

...υιοθέτηση-αντιγραφή υπό Kλαζομενίου του έλληνος

5/1/14

Ρέ σύ, Βαγγέλη, τόσο χαμηλά έπεσαν τα ποσοστά σου;

-Σάμπως και τα δικά σου χαμηλά δεν είναι;
Δέκα κάτω από τις εκλογές...
Των Φώτων αύριο.
Ας τους φωτίσει ο θεός {τους} να πάρουν τα μπογαλάκια τους και ...δρόμο!