Αγνώστου (σε μένα...) σοφού:

«Η κακία στον κόσμο δεν είναι αποτέλεσμα της κακίας των κακών αλλά της αδράνειας των καλών».

...υιοθέτηση-αντιγραφή υπό Kλαζομενίου του έλληνος

17/4/14

Κύριε των Αγορών,
μεθ' ημών γενού!

{Μεγάλον Απόδειπνον υπό Κλαζομενίου του Ραψωδού}
Άλλον εκτός σού πιστωτήν
ως άφραγκοι ουκ έχομεν!

Κύριε της ψήφου μας, μεθ' ημών γενού,
το σάγμα να τινάξωμεν, χορήγησον την δύναμιν!
Κύριε της ψήφου μας, βοήθησον ημάς!

Κύριε του έθνους μας, μεθ' ημών γενού,
καπήλους να διώξωμεν, δικαίωσον την θέλησιν!
Κύριε του έθνους μας, ευσπλάχνισον ημάς!

Κύριε της Ελλάδος μας, μεθ' ημών γενού,
αγύρτας να πατάξωμεν, συντήρησον την έξαρσιν!
Κύριε της Ελλάδος μας, εξώθησον ημάς!

Κύριε του Κόσμου μας, μεθ' ημών γενού,
πολέμους να σιγάσωμεν, κοινώνησον την μέθοδον!
Κύριε του Κόσμου μας, ελέησον ημάς!

Κύριε του χρήματος, άντε κατά κρημνού!
Τσακίσου στα κατσάβραχα, απάλλαξον ημάς!
Αλληλεγγύην θέλομεν, ουχί τας Αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: