Αγνώστου (σε μένα...) σοφού:

«Η κακία στον κόσμο δεν είναι αποτέλεσμα της κακίας των κακών αλλά της αδράνειας των καλών».

...υιοθέτηση-αντιγραφή υπό Kλαζομενίου του έλληνος

1/9/11

«Όταν κάτι απ' όσα κάνουμε
δεν αρέσει στον λαό
αλλάζουμε τον ...λαό»

Αυτήν την ...σοφία φαίνεται να σκέφτονταν ο "πολύς"(*) κ. Βαγγέλης Βενιζέλος, όταν με σκληρή, λέει, δήλωσή του απέρριπτε την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής(**), που επισήμανε κακή πορεία εκτέλεσής του.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ δήλωσε ότι οι επιστήμονες που συμμετέχουν σ' αυτό στερούνται εμπειρίας...
Ενώ ο ίδιος, όπως είναι γνωστό είναι πολύ έμπειρο πρόσωπο, ειδικά στα οικονομικά, και πάντα τα καταφέρνει καλά, άσχετα αν τα ...«ξεροκέφαλα» γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο.
Μπράβο κ. Βαγγέλη.
Όπως πας θα ξεπεράσεις σε θρασύτητα κι αυτόν ακόμα τον Πάγκακο!
- - - - - - - - - - - - - - - - -
(*) πολύς καθ' όλα τα ...φυσικά μεγέθη αλλά και άλλα ...άϋλα, όπως η αλαζονεία κλπ...
(**) Από την κυβέρνηση Γ.Α.Π. συστήθηκε και φυσικά ήταν της αρεσκείας του ΠΑΣΟΚ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: